Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Atkritumu pārstrādes šķirošanas uzņēmuma izveidošana"
Nosaukums angļu valodā "Creating a Waste Recycling Sorting Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Konstantins Didenko
Recenzents Dr.math. Vladimirs Jansons, profesors
Anotācija ANOTĀCIJA Romanovskis R. Atkritumu pārstrādes šķirošanas uzņēmuma izveidošana: Diplomprojekts /R. Romanovskis, K. Didenko. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts.2015. – lpp. 81 Par cik Latvija joprojām apglabā lielāko daļu savākto atkritumu, pārstrādes jomā stipri atpaliekot no citām ES dalībvalstīm, jauna biznesa uzsākšanai pateicīga platforma ir ekonomiski efektīga atkritumu pārstrāde, pieejot materiāla pārstrādei ar maksimālās šķirošanas stratēģiju. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt jauna būvgružu un nolietotu transportlīdzekļu atkritumu pārstrādes uzņēmuma ekonomisko pamatojumu un koncepciju. Diplomprojekts ietver detalizētu pārskatu par ilgtspējīgas atkritumu pārstrādes nozares teorētiskajām pamatnostādnēm, LR un ES normatīvo aktu prasībām, kā arī, Latvijas uzņēmējdarbības situāciju būvgružu un nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes sektorā. Autora pētījumi vērsti uz galveno konkurentu finanšu analīzi, biznesa plāna kalkulācijām jauna uzņēmuma dibināšanai un dažādu alternatīvu novērtēšanu - dažādas ražošanas kapacitātes, dažādi darbības reģioni un ražotnei piemērotas ēkas, kā arī, būtiskākā analīze vērsta uz 3 finanšu resursu alternatīvu aprēķiniem, lai noformētu vislabāko pieejamo biznesa plānu būvgružu un nolietotu transportlīdzekļu uzņēmuma izveidei. Lai samazinātu neparedzētu zema apgrozījuma risku visas finanšu alternatīvas novērtētas gan pie 100%, gan zemākās peļņu nesošās ražošanas noslodzes. Darba tehnoloģiskā daļa balstīta uz Valsts statistikas datu par atkritumu saražotajiem, pārstrādātajiem un apglabātajiem apjomiem analīzi un nākotnes tendenču prognozēšanu, lai paredzētās uzņēmējdarbības uzsākšanai būtu pamats ilgtermiņa attīstības plāniem. Darbs satur 3 nodaļas, kas izklāstītas uz 81 lapas, 22 attēliem, 14 tabulām, 32 literatūras avotiem un 14 pielikumu.
Atslēgas vārdi Atkritumu pārstrādes šķirošanas uzņēmuma izveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Startup of new waste recycling and sorting company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2015 09:51:13