Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Atkritumu pārstrādes šķirošanas uzņēmuma izveidošana"
Title in English "Creating a Waste Recycling Sorting Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec. Konstantins Didenko
Reviewer Dr.math. Vladimirs Jansons, profesors
Abstract ANOTĀCIJA Romanovskis R. Atkritumu pārstrādes šķirošanas uzņēmuma izveidošana: Diplomprojekts /R. Romanovskis, K. Didenko. – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts.2015. – lpp. 81 Par cik Latvija joprojām apglabā lielāko daļu savākto atkritumu, pārstrādes jomā stipri atpaliekot no citām ES dalībvalstīm, jauna biznesa uzsākšanai pateicīga platforma ir ekonomiski efektīga atkritumu pārstrāde, pieejot materiāla pārstrādei ar maksimālās šķirošanas stratēģiju. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt jauna būvgružu un nolietotu transportlīdzekļu atkritumu pārstrādes uzņēmuma ekonomisko pamatojumu un koncepciju. Diplomprojekts ietver detalizētu pārskatu par ilgtspējīgas atkritumu pārstrādes nozares teorētiskajām pamatnostādnēm, LR un ES normatīvo aktu prasībām, kā arī, Latvijas uzņēmējdarbības situāciju būvgružu un nolietoto transportlīdzekļu pārstrādes sektorā. Autora pētījumi vērsti uz galveno konkurentu finanšu analīzi, biznesa plāna kalkulācijām jauna uzņēmuma dibināšanai un dažādu alternatīvu novērtēšanu - dažādas ražošanas kapacitātes, dažādi darbības reģioni un ražotnei piemērotas ēkas, kā arī, būtiskākā analīze vērsta uz 3 finanšu resursu alternatīvu aprēķiniem, lai noformētu vislabāko pieejamo biznesa plānu būvgružu un nolietotu transportlīdzekļu uzņēmuma izveidei. Lai samazinātu neparedzētu zema apgrozījuma risku visas finanšu alternatīvas novērtētas gan pie 100%, gan zemākās peļņu nesošās ražošanas noslodzes. Darba tehnoloģiskā daļa balstīta uz Valsts statistikas datu par atkritumu saražotajiem, pārstrādātajiem un apglabātajiem apjomiem analīzi un nākotnes tendenču prognozēšanu, lai paredzētās uzņēmējdarbības uzsākšanai būtu pamats ilgtermiņa attīstības plāniem. Darbs satur 3 nodaļas, kas izklāstītas uz 81 lapas, 22 attēliem, 14 tabulām, 32 literatūras avotiem un 14 pielikumu.
Keywords Atkritumu pārstrādes šķirošanas uzņēmuma izveidošana
Keywords in English Startup of new waste recycling and sorting company
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 25.05.2015 09:51:13