Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Aktīvās atpūtas ekipējuma mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improving Business Performance of Active Recreation Equipment Retail an Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.Rita Greitāne
Recenzents Mg.oec. Ilona Ezera, Docente (prakt.)
Anotācija Garnizone S. Aktīvās atpūtas ekipējuma mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana. SIA „R.A. Serviss”: Bakalaura diplomprojekts/S.Garnizone, R.Greitāne. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts. Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2015. – 75 lpp. Diplomprojekta mērķis ir izanalizēt SIA „R.A. Serviss” darbību un tās rezultātus, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Darbs sastāv no 3 daļām – analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas. Informācijas uzskatāmībai darbā ir iekļautas 19 tabulas, 31 attēls, 5 formulas un 4 pielikumi. Diplomprojekta analītiskajā daļā ir aprakstīta uzņēmuma vēsture, darbības virzieni, analizēti tā ekonomiskie un finanšu rādītāji un veikta mārketinga analīze, no kā izdarīti secinājumi un identificētas uzņēmuma problēmas. Tam seko projekta aprēķinu daļa, kurā sniegti risinājumi izvirzītajām problēmām, izplānota mārketinga kampaņa, pielietoti merčendaizinga principi uzņēmuma veikala telpu iekārtošanā, sniegti ieteikumi klientu lojalitātes programmas pilnveidošanai. Projekta tehnoloģiskā daļa apskata Microsoft Excel sniegtās iespējas un apraksta klientu datu bāzes izveidošanas gaitu lietojumprogrammā.
Atslēgas vārdi Aktīvās atpūtas mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Improving Business Performance of Active Recreation Equipment Retail
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2015 23:59:47