Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Aktīvās atpūtas ekipējuma mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana
Title in English Improving Business Performance of Active Recreation Equipment Retail an Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.Rita Greitāne
Reviewer Mg.oec. Ilona Ezera, Docente (prakt.)
Abstract Garnizone S. Aktīvās atpūtas ekipējuma mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana. SIA „R.A. Serviss”: Bakalaura diplomprojekts/S.Garnizone, R.Greitāne. – Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte. Inženierekonomikas un vadības fakultāte. Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts. Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, profesionālā bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2015. – 75 lpp. Diplomprojekta mērķis ir izanalizēt SIA „R.A. Serviss” darbību un tās rezultātus, izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Darbs sastāv no 3 daļām – analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas. Informācijas uzskatāmībai darbā ir iekļautas 19 tabulas, 31 attēls, 5 formulas un 4 pielikumi. Diplomprojekta analītiskajā daļā ir aprakstīta uzņēmuma vēsture, darbības virzieni, analizēti tā ekonomiskie un finanšu rādītāji un veikta mārketinga analīze, no kā izdarīti secinājumi un identificētas uzņēmuma problēmas. Tam seko projekta aprēķinu daļa, kurā sniegti risinājumi izvirzītajām problēmām, izplānota mārketinga kampaņa, pielietoti merčendaizinga principi uzņēmuma veikala telpu iekārtošanā, sniegti ieteikumi klientu lojalitātes programmas pilnveidošanai. Projekta tehnoloģiskā daļa apskata Microsoft Excel sniegtās iespējas un apraksta klientu datu bāzes izveidošanas gaitu lietojumprogrammā.
Keywords Aktīvās atpūtas mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana
Keywords in English Improving Business Performance of Active Recreation Equipment Retail
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 24.05.2015 23:59:47