Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Pakalpojumu uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Attracting Clients in a Services Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Ieva Andersone
Recenzents Dr.oec.Rita Greitāne, Docente
Anotācija Diplomprojekta autors: Artis Zukuls Diplomprojekta vadītāja: docente, Dr.oec. Ieva Andersone Diplomprojekta temats: „Pakalpojuma uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts” Diplomprojekta apjoms: 78 lpp. Darbs satur 29 tabulas un 33 attēlus. Diplomprojekta izmantotie materiāli: Darbā izmantoti 44 literatūras avoti, no kuriem 35 ir elektroniskie resursi, 2 uzņēmuma iekšējie resursi un 7 drukātie resursi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba izpildes gaitā, autors izstrādāja priekšlikumus SIA Hieroglifs klientu bāzes palielināšanai. Visi priekšlikumi tika izstrādāti, analizējot uzņēmuma darbību, un tā sasniegtos rezultātus. Autora priekšlikumus darbības uzlabošanai var izdalīt trīs virzienos – virzīšanas pasākumu plāna izstrāde, jauna pakalpojuma koncepta izstrāde un SEO optimizācijas pasākumu veikšana. Darba tehnoloģiskajā daļā ir izstrādāta un sistematizēta vienota tulku datubāze Access sistēmā, kas paredzēta ērtai informācijas apstrādei. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Zukuls, A. Pakalpojumu uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts: Diplomprojekts / Diplomprojekta vadītāja Andersone, I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. - 81lpp.
Atslēgas vārdi Klientu piesaistīšanas projekts; klientu piesaistīšana;
Atslēgas vārdi angļu valodā Attracting Clients; client acquisition project;
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2015 23:06:17