Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Pakalpojumu uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts
Title in English Project for Attracting Clients in a Services Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec. Ieva Andersone
Reviewer Dr.oec.Rita Greitāne, Docente
Abstract Diplomprojekta autors: Artis Zukuls Diplomprojekta vadītāja: docente, Dr.oec. Ieva Andersone Diplomprojekta temats: „Pakalpojuma uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts” Diplomprojekta apjoms: 78 lpp. Darbs satur 29 tabulas un 33 attēlus. Diplomprojekta izmantotie materiāli: Darbā izmantoti 44 literatūras avoti, no kuriem 35 ir elektroniskie resursi, 2 uzņēmuma iekšējie resursi un 7 drukātie resursi. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba izpildes gaitā, autors izstrādāja priekšlikumus SIA Hieroglifs klientu bāzes palielināšanai. Visi priekšlikumi tika izstrādāti, analizējot uzņēmuma darbību, un tā sasniegtos rezultātus. Autora priekšlikumus darbības uzlabošanai var izdalīt trīs virzienos – virzīšanas pasākumu plāna izstrāde, jauna pakalpojuma koncepta izstrāde un SEO optimizācijas pasākumu veikšana. Darba tehnoloģiskajā daļā ir izstrādāta un sistematizēta vienota tulku datubāze Access sistēmā, kas paredzēta ērtai informācijas apstrādei. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Zukuls, A. Pakalpojumu uzņēmuma klientu piesaistīšanas projekts: Diplomprojekts / Diplomprojekta vadītāja Andersone, I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. - 81lpp.
Keywords Klientu piesaistīšanas projekts; klientu piesaistīšana;
Keywords in English Attracting Clients; client acquisition project;
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 24.05.2015 23:06:17