Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums "Autonomas elektropārvades gaisvadu līnijas komutācijas iekārtas izpēte"
Nosaukums angļu valodā "Research of autonomous electric transmission overhead line commutation device"
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs Andrejs Stepanovs
Recenzents Jānis Valeinis
Anotācija Alternatīvajai, precīzāk, Saules vai vēja, enerģijai ir liels potenciāls arī Latvijas teritorijas platuma grādos un tās racionāla izmantošana apvienojumā ar bezvadu tīklu sistēmām, kas tiktu pielietots elektropārvades gaisvadu līniju komutācijas iekārtās, veicinātu atteikšanos no pašreizējās, novecojušās šo iekārtu vadības sistēmas. Šī darba ietvaros tiek pētītas alternatīvās enerģijas potenciāla izmantošanas iespējas kā arī veikti nepieciešamie aprēķini autonomai gaisvadu līniju komutācijas iekārtas barošanas nodrošināšanai kā arī veikta šīs iekārtas ekonomisko un drošības aspektu pētīšana. Paralēli arī aplūkojot bezvadu tīkla pielietošanu, iekārtas datu apmaiņai un komandu nosūtīšanai uz dispečeru kontrolpunktu. Darbs sastāv no 2 nodaļām - pirmajā aplūkojot pētāmās iekārtas lomu gaisvadu augstprieguma līdzstrāvas un maiņstrāvas elektrotīklu sekcionēšanai Latvijas dzelzceļa ietvaros, nosakot tās prasības kādas jāizpilda. Otrajā nodaļā tiek aprēķināts tās elektroenerģijas patēriņš, lai tā varētu pildīt savas funkcijas. Attiecīgi nepieciešamās elektroenerģijas nodrošināšanai, tiek izpētīts un novērtēts Saules un vēja enerģijas potenciāls konkrētā vietā, izvēloties lietderīgāko dotajā pielietojumā. Nobeigumā, pie izmantotajiem iekārtas elementiem, tiek noteikta tās pašizmaksa un attālums, no kura kļūst rentablāk to uzstādīt, nevis veikt ekspluatācijā esošo elektropārvades gaisvadu līniju komutācijas iekārtu kabeļu bojājumu novēršanas darbus. Darbs sastāv no 30 attēliem, 31 informācijas avota, 3 tabulām un 16 vienādojumiem. Pievienoti 2 pielikumi, kur pirmajā attēlota tabula, pašizmaksas noteikšanai un salīdzināšanai ar dažādu iekārtā pielietoto elektrisko shēmu un komponenšu izmaksām un otrajā pielikumā attēlota kopējā elektriskā shēma ar pielietotajiem elementiem iekārtas darbības funkcionēšanai.
Atslēgas vārdi Saules enerģija, vēja enerģija, alternatīvā enerģija, komutācijas iekārta, MPPT, motorpiedziņa
Atslēgas vārdi angļu valodā Solar energy, wind energy, alternative energy, commutation device, MPPT, motor drive
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 24.05.2015 20:49:19