Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Computerised Control of Electrical Technologies
Title in original language "Autonomas elektropārvades gaisvadu līnijas komutācijas iekārtas izpēte"
Title in English "Research of autonomous electric transmission overhead line commutation device"
Department 11100 Institute of Industrial Electronics and Electrical Engineering
Scientific advisor Andrejs Stepanovs
Reviewer Jānis Valeinis
Abstract Alternatīvajai, precīzāk, Saules vai vēja, enerģijai ir liels potenciāls arī Latvijas teritorijas platuma grādos un tās racionāla izmantošana apvienojumā ar bezvadu tīklu sistēmām, kas tiktu pielietots elektropārvades gaisvadu līniju komutācijas iekārtās, veicinātu atteikšanos no pašreizējās, novecojušās šo iekārtu vadības sistēmas. Šī darba ietvaros tiek pētītas alternatīvās enerģijas potenciāla izmantošanas iespējas kā arī veikti nepieciešamie aprēķini autonomai gaisvadu līniju komutācijas iekārtas barošanas nodrošināšanai kā arī veikta šīs iekārtas ekonomisko un drošības aspektu pētīšana. Paralēli arī aplūkojot bezvadu tīkla pielietošanu, iekārtas datu apmaiņai un komandu nosūtīšanai uz dispečeru kontrolpunktu. Darbs sastāv no 2 nodaļām - pirmajā aplūkojot pētāmās iekārtas lomu gaisvadu augstprieguma līdzstrāvas un maiņstrāvas elektrotīklu sekcionēšanai Latvijas dzelzceļa ietvaros, nosakot tās prasības kādas jāizpilda. Otrajā nodaļā tiek aprēķināts tās elektroenerģijas patēriņš, lai tā varētu pildīt savas funkcijas. Attiecīgi nepieciešamās elektroenerģijas nodrošināšanai, tiek izpētīts un novērtēts Saules un vēja enerģijas potenciāls konkrētā vietā, izvēloties lietderīgāko dotajā pielietojumā. Nobeigumā, pie izmantotajiem iekārtas elementiem, tiek noteikta tās pašizmaksa un attālums, no kura kļūst rentablāk to uzstādīt, nevis veikt ekspluatācijā esošo elektropārvades gaisvadu līniju komutācijas iekārtu kabeļu bojājumu novēršanas darbus. Darbs sastāv no 30 attēliem, 31 informācijas avota, 3 tabulām un 16 vienādojumiem. Pievienoti 2 pielikumi, kur pirmajā attēlota tabula, pašizmaksas noteikšanai un salīdzināšanai ar dažādu iekārtā pielietoto elektrisko shēmu un komponenšu izmaksām un otrajā pielikumā attēlota kopējā elektriskā shēma ar pielietotajiem elementiem iekārtas darbības funkcionēšanai.
Keywords Saules enerģija, vēja enerģija, alternatīvā enerģija, komutācijas iekārta, MPPT, motorpiedziņa
Keywords in English Solar energy, wind energy, alternative energy, commutation device, MPPT, motor drive
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 24.05.2015 20:49:19