Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Integrētas atkritumu un enerģijas pārvaldes sistēmas izmaksu-ieguvumu analīze"
Nosaukums angļu valodā "Cost-Benefit Analysis of Integrated Approach of Waste and Energy Management"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Marika Rošā
Recenzents Elīmna Dāce
Anotācija Darba autore ir Kristīne Dobrāja, Rīgas Tehniskās universitātes Vides zinātņu maģistra programmas 2. kursa studente. Darba nosaukums ir „Integrētas atkritumu un enerģijas pārvaldes sistēmas izmaksu-ieguvumu analīze”. Darba mērķis ir izveidot un aprobēt metodoloģiju atkritumi-biometāns koncepta izmaksu-ieguvumu analīzei pašvaldībās. Metodoloģija ir balstīta uz izmaksu-ieguvumu analīzi, ietverot ietekmes ceļa pieeju (angļ. val. - impact pathway approach), lai novērtētu ekonomisko vērtību vides aspektiem. Darba literatūras analīzes pirmajā daļā tiek izvērtētas pilsētvides enerģijas sistēmas galveno uzsvaru lietos uz atkritumu apsaimniekošanu un transporta sektoru. Biodegradablo atkritumu apsaimniekošanas alternatīvas un integrēšanas iespējas ar transporta sektoru ir galvenie aspekti. Darbā ir apskatīti atkritumi-biometāns labās prakses piemēri. Darba praktiskās daļas pirmajā daļā tiek veikta izmaksu-ieguvumu metodoloģijas izstrāde atkritumi-biometāns koncepta izvērtēšana pašvaldībās. Otrajā daļā tiek veikta metodoloģijas aprobācija Latvijas pašvaldībā – Valmierā. Rezultāti uzrāda, ka biometāna izmantošana sabiedriskajā transportā veicina vides un ekonomiskos ieguvumus. Kopējās ekspluatācijas izmaksas, iekļaujot ārējās izmaksas un ieguvumus autobusiem, kuri izmanto biometānu, ir zemākas nekā ar dīzeļdegvielu darbināmiem autobusiem. Darba nobeigumā ir sniegti secinājumi un priekšlikumi efektīvai resursu un sekmīgai izmaksu-izguvumu analīzes izmantošanai, iekļaujot vides ārējās izmaksas. Darbs sastāv no 125 lappusēm, ieskaitot 59 tabulas un 52 attēlus. Darbā ir izmantoti 78 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi izmaksu-ieguvumu analīze, atkritumi-enerģija, biometāns, bioloģiski noārdāmie atkritumi, ārējās vides izmaksas
Atslēgas vārdi angļu valodā cost-benefit analysis, waste-to-energy, biomethane, biodegradable waste, environmental externalities
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2015 19:20:08