Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Environmental Science
Title in original language "Integrētas atkritumu un enerģijas pārvaldes sistēmas izmaksu-ieguvumu analīze"
Title in English "Cost-Benefit Analysis of Integrated Approach of Waste and Energy Management"
Department Institute of Environment and Energy Systems
Scientific advisor Marika Rošā
Reviewer Elīmna Dāce
Abstract Darba autore ir Kristīne Dobrāja, Rīgas Tehniskās universitātes Vides zinātņu maģistra programmas 2. kursa studente. Darba nosaukums ir „Integrētas atkritumu un enerģijas pārvaldes sistēmas izmaksu-ieguvumu analīze”. Darba mērķis ir izveidot un aprobēt metodoloģiju atkritumi-biometāns koncepta izmaksu-ieguvumu analīzei pašvaldībās. Metodoloģija ir balstīta uz izmaksu-ieguvumu analīzi, ietverot ietekmes ceļa pieeju (angļ. val. - impact pathway approach), lai novērtētu ekonomisko vērtību vides aspektiem. Darba literatūras analīzes pirmajā daļā tiek izvērtētas pilsētvides enerģijas sistēmas galveno uzsvaru lietos uz atkritumu apsaimniekošanu un transporta sektoru. Biodegradablo atkritumu apsaimniekošanas alternatīvas un integrēšanas iespējas ar transporta sektoru ir galvenie aspekti. Darbā ir apskatīti atkritumi-biometāns labās prakses piemēri. Darba praktiskās daļas pirmajā daļā tiek veikta izmaksu-ieguvumu metodoloģijas izstrāde atkritumi-biometāns koncepta izvērtēšana pašvaldībās. Otrajā daļā tiek veikta metodoloģijas aprobācija Latvijas pašvaldībā – Valmierā. Rezultāti uzrāda, ka biometāna izmantošana sabiedriskajā transportā veicina vides un ekonomiskos ieguvumus. Kopējās ekspluatācijas izmaksas, iekļaujot ārējās izmaksas un ieguvumus autobusiem, kuri izmanto biometānu, ir zemākas nekā ar dīzeļdegvielu darbināmiem autobusiem. Darba nobeigumā ir sniegti secinājumi un priekšlikumi efektīvai resursu un sekmīgai izmaksu-izguvumu analīzes izmantošanai, iekļaujot vides ārējās izmaksas. Darbs sastāv no 125 lappusēm, ieskaitot 59 tabulas un 52 attēlus. Darbā ir izmantoti 78 literatūras avoti.
Keywords izmaksu-ieguvumu analīze, atkritumi-enerģija, biometāns, bioloģiski noārdāmie atkritumi, ārējās vides izmaksas
Keywords in English cost-benefit analysis, waste-to-energy, biomethane, biodegradable waste, environmental externalities
Language eng
Year 2015
Date and time of uploading 23.05.2015 19:20:08