Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Ārvalstu sabiedrībā iegūto ienākumu aplikšana ar nodokli”
Nosaukums angļu valodā „Tax Imposed on Income Gained in a Foreign Society”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., N. Semjonova
Recenzents Profesors V.Nešpors
Anotācija Bakalaura darba autore: Darja Tagajeva Bakalaura darba vadītāja: Mg. oec, doc (prakt.) Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: „Ārvalstu sabiedrībā iegūto ienākumu aplikšana ar nodokli” Bakalaura darba apjoms: 74 lpp., kurās ietvertas 4 attēli, 1 tabula un 4 formulas. Bakalaura darbs sastāv no 6 daļām un 11 apakšnodaļām. Bakalaura darba izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā ekonomiskā literatūra, Latvijas un citu valsts normatīvie akti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: tiek izpētīti un izanalizēti Latvijas, Lielbritānijas, Izraēlas un Krievijas normatīvie akti, kas ir saistīti ar iedzīvotāja ienākuma nodokļa nomaksāšanas regulēšanu un esošie režīmi par ienākuma no kontrolētas ārvalsts sabiedrības aplikšanās ar nodokli. Ārvalsts CFC režīmi tiek salīdzināti ar Latvijas režīmu par iedzīvotāja ienākuma nodokli no līdzdalības ārvalsts sabiedrībā. Tiek atrastas neskaidrības un nepārdomātības valsts normatīvajos aktos, kas padara iepriekš minēto režīmu par neefektīvāko, proti dod iespēju izvairīties no nodokļu nomaksāšanas vai samazināt maksājamā nodokļa likmi. Darba pēdējā apakšnodaļā tiek aplūkots praktiskais piemērs, parādot vairāku valsts režīmu noteikumu piemērošanas iespējas Latvijas rezidentam, ar nolūku samazināt maksājamā nodokļa likmi.
Atslēgas vārdi Ārvalstu sabiedrībā iegūto ienākumu aplikšana ar nodokli
Atslēgas vārdi angļu valodā Taxable Income Earned from Foreign Company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2015 11:13:50