Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Ārvalstu sabiedrībā iegūto ienākumu aplikšana ar nodokli”
Title in English „Tax Imposed on Income Gained in a Foreign Society”
Department
Scientific advisor Mg.oec., N. Semjonova
Reviewer Profesors V.Nešpors
Abstract Bakalaura darba autore: Darja Tagajeva Bakalaura darba vadītāja: Mg. oec, doc (prakt.) Nadežda Semjonova Bakalaura darba temats: „Ārvalstu sabiedrībā iegūto ienākumu aplikšana ar nodokli” Bakalaura darba apjoms: 74 lpp., kurās ietvertas 4 attēli, 1 tabula un 4 formulas. Bakalaura darbs sastāv no 6 daļām un 11 apakšnodaļām. Bakalaura darba izmantotie materiāli: speciālā un vispārējā ekonomiskā literatūra, Latvijas un citu valsts normatīvie akti. Bakalaura darba galvenie rezultāti: tiek izpētīti un izanalizēti Latvijas, Lielbritānijas, Izraēlas un Krievijas normatīvie akti, kas ir saistīti ar iedzīvotāja ienākuma nodokļa nomaksāšanas regulēšanu un esošie režīmi par ienākuma no kontrolētas ārvalsts sabiedrības aplikšanās ar nodokli. Ārvalsts CFC režīmi tiek salīdzināti ar Latvijas režīmu par iedzīvotāja ienākuma nodokli no līdzdalības ārvalsts sabiedrībā. Tiek atrastas neskaidrības un nepārdomātības valsts normatīvajos aktos, kas padara iepriekš minēto režīmu par neefektīvāko, proti dod iespēju izvairīties no nodokļu nomaksāšanas vai samazināt maksājamā nodokļa likmi. Darba pēdējā apakšnodaļā tiek aplūkots praktiskais piemērs, parādot vairāku valsts režīmu noteikumu piemērošanas iespējas Latvijas rezidentam, ar nolūku samazināt maksājamā nodokļa likmi.
Keywords Ārvalstu sabiedrībā iegūto ienākumu aplikšana ar nodokli
Keywords in English Taxable Income Earned from Foreign Company
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 23.05.2015 11:13:50