Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Valsts iestādes personāla atlases un motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Improving of Personnel Recruitment and Motivation System in a State Institution
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Bc.psych.,Mg.oec.Iveta Ozoliņa-Ozola
Recenzents Mg.oec.Iveta Baltiņa SIA "Safege Baltija" projektu vadītāja
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kubulniece S., Valsts iestādes personāla atlases un motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. - 81lpp. Diplomprojekta apjoms: 80 lapas; darbā iekļautas 19 tabulas, 14 attēli; darbam pievienoti 9 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 37 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursos pieejamie materiāli, vispārējā un speciālā literatūra personāla vadīšanas jomā, kā arī Valsts ieņēmuma dienesta publicētie un nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta Valsts ieņēmumu dienesta personāla atlases un motivēšanas sistēmu analīze. Teorētiskajā daļā tika apskatīti teorētiskie aspekti personāla atlasē un motivēšanā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti: Personāla atlases procesa pilnveidošanas projekts, Personāla rotācijas projekts un Valsts ieņēmuma dienesta un augstskolu sadarbības veicināšanas projekts.
Atslēgas vārdi personāla atlase, personāla motivēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā personnel selection, personnel motivation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2015 14:36:19