Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Valsts iestādes personāla atlases un motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts
Title in English Project for Improving of Personnel Recruitment and Motivation System in a State Institution
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Bc.psych.,Mg.oec.Iveta Ozoliņa-Ozola
Reviewer Mg.oec.Iveta Baltiņa SIA "Safege Baltija" projektu vadītāja
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kubulniece S., Valsts iestādes personāla atlases un motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Vadītājs: Ozoliņa-Ozola I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. - 81lpp. Diplomprojekta apjoms: 80 lapas; darbā iekļautas 19 tabulas, 14 attēli; darbam pievienoti 9 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 37 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursos pieejamie materiāli, vispārējā un speciālā literatūra personāla vadīšanas jomā, kā arī Valsts ieņēmuma dienesta publicētie un nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba Analītiskajā daļā tika veikta Valsts ieņēmumu dienesta personāla atlases un motivēšanas sistēmu analīze. Teorētiskajā daļā tika apskatīti teorētiskie aspekti personāla atlasē un motivēšanā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti: Personāla atlases procesa pilnveidošanas projekts, Personāla rotācijas projekts un Valsts ieņēmuma dienesta un augstskolu sadarbības veicināšanas projekts.
Keywords personāla atlase, personāla motivēšana
Keywords in English personnel selection, personnel motivation
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 22.05.2015 14:36:19