Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts apsardzes uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Project for Improving of Motivation System in the Security Company
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.biol.Gunta Maurāne
Recenzents Mg.oec. Alla Krūmiņa SIA "Citrus Solution" projektu vadības dienesta direktore
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Leičenko J., Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts apsardzes uzņēmumā: Diplomprojekts/Vadītājs: Maurāne G. – Datorsalikums. Rīga: RTU, 2015. – 63 lpp. Diplomprojekta apjoms: 63 lapas; darbā iekļautas 29 tabulas, 16 attēli; darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 25 literatūras avoti. t.sk. Latvijas Republikas normatīvie akti, vispārējā un speciālā literatūra personāla vadības jomā, periodiskie izdevumi, uzņēmuma nepublicētie materiāli un interneta resursu materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla veidošanas procesa un motivēšanas sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla motivēšanas teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla motivēšanas jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanai: darbinieku darba izpildes novērtēšanas projekts, informācijas apmaiņas sistēmas uzlabošana starp vadītāju un apsargiem – autovadītājiem projekts un darba samaksas pilnveidošanas projekts.
Atslēgas vārdi Personlā motivēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel motivation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2015 14:36:19