Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts apsardzes uzņēmumā
Title in English Project for Improving of Motivation System in the Security Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.biol.Gunta Maurāne
Reviewer Mg.oec. Alla Krūmiņa SIA "Citrus Solution" projektu vadības dienesta direktore
Abstract Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Leičenko J., Motivēšanas sistēmas pilnveidošanas projekts apsardzes uzņēmumā: Diplomprojekts/Vadītājs: Maurāne G. – Datorsalikums. Rīga: RTU, 2015. – 63 lpp. Diplomprojekta apjoms: 63 lapas; darbā iekļautas 29 tabulas, 16 attēli; darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 25 literatūras avoti. t.sk. Latvijas Republikas normatīvie akti, vispārējā un speciālā literatūra personāla vadības jomā, periodiskie izdevumi, uzņēmuma nepublicētie materiāli un interneta resursu materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla veidošanas procesa un motivēšanas sistēmas analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla motivēšanas teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla motivēšanas jomā. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla motivēšanas sistēmas pilnveidošanai: darbinieku darba izpildes novērtēšanas projekts, informācijas apmaiņas sistēmas uzlabošana starp vadītāju un apsargiem – autovadītājiem projekts un darba samaksas pilnveidošanas projekts.
Keywords Personlā motivēšana
Keywords in English Personnel motivation
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 22.05.2015 14:36:19