Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Transportlīdzekļu muitas kontroles pasākumu veikšanas efektivitātes novērtējums VID MP Latgales MKP daļa”
Nosaukums angļu valodā “ Assessment of Efficiency of Customs Control of Vehicles at SRS Customs Board in Latgale Department Customs Control Points”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Čevers
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Darba tēma ir aktuāla un mūsdienīga, jo tā skar ikdienas muitas darba rezultativitāti, deleģēto funkciju un uzdevumu izpildes līmeni. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 sadaļām, 7 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbs satur 70 attēlus,19 tabulas, 4 shēmas, 3 formulas un 6 pielikumus. Maģistra darbs satur 101 lapu. Pētījumā izmantoti 80 avoti, t.sk. tiesību akti, statistikas dati un citi materiāli. Darba 1.nodaļā tiek izskatīts muitas kontroles efektivitātes jēdziens, tā teorētiskie aspekti, muitas funkcijas un uzdevumi, kā arī indikatori un kritēriji muitas kontroles izvērtēšanai. Šīs nodaļas mērķis ir iepazīšanās ar muitas kontroles efektivitātes veidiem, darba produktivitāti, darbības funkcijām un uzdevumiem. Darba 2.nodaļā ir izanalizēti un izpētīti muitas kontroles efektivitāti ietekmējošie faktori. Nodaļas mērķis – noteikt muitas kontroli veicinošos un apgrūtinošos faktorus, kā arī sniegt priekšstatu par kontroles organizāciju Latgales muitas kontroles punktos. Nodaļā ir izskatīta darba un muitas kontroļu veikšanas specifika un sadarbība ar citām institūcijām. Darba 3.nodaļa ir galanodaļa, kurā akcents ir uzstādīts Latgales MKP darba rezultātu novērtējumam. Latgales muitas pārvaldes autoceļu MKP ir konkretizēti un analizēti muitas kontroles darbības rezultāti un tās efektivitātes līmenis, un ir atspoguļota tās teorija praktiskajā analīzē Latgales autoceļu MKP piemērā.Izmantota salīdzināšanas un grupēšanas metode, kā arī statistikas materiāli, kas atspoguļo MKP efektivitātes koeficentu veicot muitas kontroli. Maģistradarba pētījuma pamatā ietilpst analīze, salīdzināšana un reālu statistikas datu izmantošana. Darbs ir izklāstīts saistot teorijuar prakses materiāliem.
Atslēgas vārdi TRANSPORTLĪDZEKĻU MUITAS KONTROLES PASĀKUMU VEIKŠANAS EFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS VID MP LATGALES MKP DAĻA
Atslēgas vārdi angļu valodā Assessment of Efficiency of Customs Control of Vehicles at SRS Customs Board in Latgale Department Customs Control Points
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2015 13:46:55