Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Transportlīdzekļu muitas kontroles pasākumu veikšanas efektivitātes novērtējums VID MP Latgales MKP daļa”
Title in English “ Assessment of Efficiency of Customs Control of Vehicles at SRS Customs Board in Latgale Department Customs Control Points”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor A.Čevers
Reviewer N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Abstract Darba tēma ir aktuāla un mūsdienīga, jo tā skar ikdienas muitas darba rezultativitāti, deleģēto funkciju un uzdevumu izpildes līmeni. Maģistra darbs sastāv no ievada, 3 sadaļām, 7 apakšnodaļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Maģistra darbs satur 70 attēlus,19 tabulas, 4 shēmas, 3 formulas un 6 pielikumus. Maģistra darbs satur 101 lapu. Pētījumā izmantoti 80 avoti, t.sk. tiesību akti, statistikas dati un citi materiāli. Darba 1.nodaļā tiek izskatīts muitas kontroles efektivitātes jēdziens, tā teorētiskie aspekti, muitas funkcijas un uzdevumi, kā arī indikatori un kritēriji muitas kontroles izvērtēšanai. Šīs nodaļas mērķis ir iepazīšanās ar muitas kontroles efektivitātes veidiem, darba produktivitāti, darbības funkcijām un uzdevumiem. Darba 2.nodaļā ir izanalizēti un izpētīti muitas kontroles efektivitāti ietekmējošie faktori. Nodaļas mērķis – noteikt muitas kontroli veicinošos un apgrūtinošos faktorus, kā arī sniegt priekšstatu par kontroles organizāciju Latgales muitas kontroles punktos. Nodaļā ir izskatīta darba un muitas kontroļu veikšanas specifika un sadarbība ar citām institūcijām. Darba 3.nodaļa ir galanodaļa, kurā akcents ir uzstādīts Latgales MKP darba rezultātu novērtējumam. Latgales muitas pārvaldes autoceļu MKP ir konkretizēti un analizēti muitas kontroles darbības rezultāti un tās efektivitātes līmenis, un ir atspoguļota tās teorija praktiskajā analīzē Latgales autoceļu MKP piemērā.Izmantota salīdzināšanas un grupēšanas metode, kā arī statistikas materiāli, kas atspoguļo MKP efektivitātes koeficentu veicot muitas kontroli. Maģistradarba pētījuma pamatā ietilpst analīze, salīdzināšana un reālu statistikas datu izmantošana. Darbs ir izklāstīts saistot teorijuar prakses materiāliem.
Keywords TRANSPORTLĪDZEKĻU MUITAS KONTROLES PASĀKUMU VEIKŠANAS EFEKTIVITĀTES NOVĒRTĒJUMS VID MP LATGALES MKP DAĻA
Keywords in English Assessment of Efficiency of Customs Control of Vehicles at SRS Customs Board in Latgale Department Customs Control Points
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 22.05.2015 13:46:55