Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazā uzņēmuma darbības novērtēšana un potenciālo attīstības iespēju noteikšana
Nosaukums angļu valodā Evaluating Business Performance and Potential Development Opportunities for a Small Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Ilona Ezera
Recenzents Dr.oec.Irina Voronova, Profesore
Anotācija Diplomprojekta autore: Šarlote Motte Diplomprojekta temats: „Mazā uzņēmuma darbības novērtēšana un potenciālo attīstības iespēju noteikšana” Diplomprojekta apjoms: 84 lapas, kurās ietvertas 21 tabula, 40 attēli un 15 formulas. Darba analītiskā daļa sastāv no 4 nodaļām un 4 apakšnodaļām,. Aprēķinu daļa sastāv no 3 nodaļām un 6 apakšnodaļām, tehnoloģiskā daļa – 3 nodaļām un 2 apakšnodaļām. Diplomprojektā izmantotie materiāli: zinātniskā literatūra, statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli, ekonomiskā literatūra, elektroniskajos saziņas līdzekļos sastopamie materiāli, LR statistikas dati, nepublicētie mācību līdzekļi un metodiskie norādījumi diplomprojekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Kopā 43 literatūras avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta konkrētā uzņēmuma darbības rādītāju analīze un novērtēšana, uz kuras pamata ir izstrādātas potenciālo attīstības iespēju plāns, kas uzlabotu konkrētā uzņēmuma darbības rādītājus. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Motte, Š. Mazā uzņēmuma darbības novērtēšana un potenciālo attīstības iespēju noteikšana : Diplomprojekts / Zinātn. vadītāja Ezera I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015 -84 lpp.
Atslēgas vārdi Uzņēmuma darbības novērtēšana un potenciālo attīstības iespēju noteikšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Evaluating Business Performance and Potential Development Opportunities
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2015 13:37:12