Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Mazā uzņēmuma darbības novērtēšana un potenciālo attīstības iespēju noteikšana
Title in English Evaluating Business Performance and Potential Development Opportunities for a Small Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Ilona Ezera
Reviewer Dr.oec.Irina Voronova, Profesore
Abstract Diplomprojekta autore: Šarlote Motte Diplomprojekta temats: „Mazā uzņēmuma darbības novērtēšana un potenciālo attīstības iespēju noteikšana” Diplomprojekta apjoms: 84 lapas, kurās ietvertas 21 tabula, 40 attēli un 15 formulas. Darba analītiskā daļa sastāv no 4 nodaļām un 4 apakšnodaļām,. Aprēķinu daļa sastāv no 3 nodaļām un 6 apakšnodaļām, tehnoloģiskā daļa – 3 nodaļām un 2 apakšnodaļām. Diplomprojektā izmantotie materiāli: zinātniskā literatūra, statistikas dati, uzņēmuma nepublicētie materiāli, ekonomiskā literatūra, elektroniskajos saziņas līdzekļos sastopamie materiāli, LR statistikas dati, nepublicētie mācību līdzekļi un metodiskie norādījumi diplomprojekta izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Kopā 43 literatūras avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: veikta konkrētā uzņēmuma darbības rādītāju analīze un novērtēšana, uz kuras pamata ir izstrādātas potenciālo attīstības iespēju plāns, kas uzlabotu konkrētā uzņēmuma darbības rādītājus. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Motte, Š. Mazā uzņēmuma darbības novērtēšana un potenciālo attīstības iespēju noteikšana : Diplomprojekts / Zinātn. vadītāja Ezera I. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015 -84 lpp.
Keywords Uzņēmuma darbības novērtēšana un potenciālo attīstības iespēju noteikšana
Keywords in English Evaluating Business Performance and Potential Development Opportunities
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 22.05.2015 13:37:12