Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Ēku energoefektivitātes uzlabošana Latvijā, tās ekonomiskie un ekoloģiskie aspekti”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Building Energy Efficiency in Latvia, its Economical and Ecological Aspects”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.,T. Tambovceva
Recenzents Asoc. prof. T. Survilo
Anotācija Darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Ekonomikas bakalaura programmas 3.kursa studente Elīza Jurševska. Darba nosaukums “Ēku energoefektivitātes uzlabošana Latvijā, tās ekonomiskie un ekoloģiskie aspekti”. Darba mērķis ir izvērtēt un apkopot pieejamo informāciju par ēku energoefektivitāti, kas ļautu izdarīt secinājumus par tās uzlabošanu Latvijā un tās lomu Latvijas attīstībā, vides saaudzēšanā. Pirmajā darba daļā tiek izvērtēta Latvijas ēku energoefektivitāte – ēku iedalījums, enerģijas patēriņš, apskatīti energoefektivitātes pasākumi, energoefektīvu ēku veidi. Otrajā daļā tiek apskatīti ar likumdošanu saistītie jautājumi par ēku energoefektivitāte un tās ilgtspējīgu attīstību Latvijas tautsaimniecībā, kā arī tiek izstrādāta SVID analīze. Trešās daļas ietvaros tiek apskatīts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekts “Zema enerģijas patēriņa ēkas”, veikta projekta izpēte un tā sasniegtie rezultāti. Pamatojoties uz iegūto informāciju tiek sniegti priekšlikumi šādu līdzīgu projektu izstrādei nākotnē. Tās pašas daļas ietvaros tiek veikta sabiedrības aptaujas iegūto rezultātu apkopojums. Noslēgumā tiek veikti secinājumi par ēku energoefektivitāti un sniegti priekšlikumi tās uzlabošanai nākotnē. Darbs sastāv no 69 lappusēm, ieskaitot 4 tabulas un 26 attēlus, kā arī 3 pielikumiem uz 8 lappusēm. Darbā ir izmantoti 28 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi energoefektivitāte, enerģija, ēku sektors
Atslēgas vārdi angļu valodā energy efficiency, energy, building sector
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2015 12:02:08