Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Ēku energoefektivitātes uzlabošana Latvijā, tās ekonomiskie un ekoloģiskie aspekti”
Title in English “Improvement of Building Energy Efficiency in Latvia, its Economical and Ecological Aspects”
Department
Scientific advisor Dr.oec.,T. Tambovceva
Reviewer Asoc. prof. T. Survilo
Abstract Darba autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Ekonomikas bakalaura programmas 3.kursa studente Elīza Jurševska. Darba nosaukums “Ēku energoefektivitātes uzlabošana Latvijā, tās ekonomiskie un ekoloģiskie aspekti”. Darba mērķis ir izvērtēt un apkopot pieejamo informāciju par ēku energoefektivitāti, kas ļautu izdarīt secinājumus par tās uzlabošanu Latvijā un tās lomu Latvijas attīstībā, vides saaudzēšanā. Pirmajā darba daļā tiek izvērtēta Latvijas ēku energoefektivitāte – ēku iedalījums, enerģijas patēriņš, apskatīti energoefektivitātes pasākumi, energoefektīvu ēku veidi. Otrajā daļā tiek apskatīti ar likumdošanu saistītie jautājumi par ēku energoefektivitāte un tās ilgtspējīgu attīstību Latvijas tautsaimniecībā, kā arī tiek izstrādāta SVID analīze. Trešās daļas ietvaros tiek apskatīts Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projekts “Zema enerģijas patēriņa ēkas”, veikta projekta izpēte un tā sasniegtie rezultāti. Pamatojoties uz iegūto informāciju tiek sniegti priekšlikumi šādu līdzīgu projektu izstrādei nākotnē. Tās pašas daļas ietvaros tiek veikta sabiedrības aptaujas iegūto rezultātu apkopojums. Noslēgumā tiek veikti secinājumi par ēku energoefektivitāti un sniegti priekšlikumi tās uzlabošanai nākotnē. Darbs sastāv no 69 lappusēm, ieskaitot 4 tabulas un 26 attēlus, kā arī 3 pielikumiem uz 8 lappusēm. Darbā ir izmantoti 28 literatūras avoti.
Keywords energoefektivitāte, enerģija, ēku sektors
Keywords in English energy efficiency, energy, building sector
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 22.05.2015 12:02:08