Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana autotransporta nozarē
Nosaukums angļu valodā Improvement of Work Safety System in Road Transportation Sector
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Bērziņš, Mg.sc.ing.
Recenzents H.Kaļķis, Dr.sc.admin.
Anotācija Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana autotransporta nozarē Maģistra darbs veltīts darba aizsardzības sistēmas autotransporta nozarē pilnveidošanas iespējām un parāda darba aizsardzības sistēmas uzbūves iespējamos principus. Darba teorētiskajā daļā izskatīti darba aizsardzības sistēmas vispārīgie principi, organizatoriskā strukrūra, darba vides iekšējā uzraudzība un risku novērtēšanas metodes. Darba analītiskajā daļā veikta autotransporta nozares darba aizsardzības sistēmas analīze, apskatīta Valsts darba inspekcijas darbība, reģistrētie nelaimes gadījumi uzņēmumos, darba vides faktoru noteikšana un to novērtēšana. Darba praktiskajā daļā izskatīta darbinieku obligātā veselības pārbaudes veikšana, autovadītāju veselības pārbaudes veikšana, ko nosaka Ceļu satiksmes likums, autovadītju profesionālās kvalifikācijas iegūšana, darba un atpūtas režīmu laika uzskaites principi, veicamie pasākumi risku novēršanai, veikti indikatīvie mērījumi un aprēķināti ergonomiskie riski. Maģistra darba apjoms ir 107 lappuses, kas ietver 25 tabulas, 26 attēlus, 2 formulas un 4 pielikumus uz 17 lappusēm. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Darba aizsardzības sistēma, autotransports
Atslēgas vārdi angļu valodā Work Safety System, Transportation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2015 11:04:34