Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana autotransporta nozarē
Title in English Improvement of Work Safety System in Road Transportation Sector
Author Juris Ozoliņš
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor J.Bērziņš, Mg.sc.ing.
Reviewer H.Kaļķis, Dr.sc.admin.
Abstract Darba aizsardzības sistēmas pilnveidošana autotransporta nozarē Maģistra darbs veltīts darba aizsardzības sistēmas autotransporta nozarē pilnveidošanas iespējām un parāda darba aizsardzības sistēmas uzbūves iespējamos principus. Darba teorētiskajā daļā izskatīti darba aizsardzības sistēmas vispārīgie principi, organizatoriskā strukrūra, darba vides iekšējā uzraudzība un risku novērtēšanas metodes. Darba analītiskajā daļā veikta autotransporta nozares darba aizsardzības sistēmas analīze, apskatīta Valsts darba inspekcijas darbība, reģistrētie nelaimes gadījumi uzņēmumos, darba vides faktoru noteikšana un to novērtēšana. Darba praktiskajā daļā izskatīta darbinieku obligātā veselības pārbaudes veikšana, autovadītāju veselības pārbaudes veikšana, ko nosaka Ceļu satiksmes likums, autovadītju profesionālās kvalifikācijas iegūšana, darba un atpūtas režīmu laika uzskaites principi, veicamie pasākumi risku novēršanai, veikti indikatīvie mērījumi un aprēķināti ergonomiskie riski. Maģistra darba apjoms ir 107 lappuses, kas ietver 25 tabulas, 26 attēlus, 2 formulas un 4 pielikumus uz 17 lappusēm. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā.
Keywords Darba aizsardzības sistēma, autotransports
Keywords in English Work Safety System, Transportation
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 22.05.2015 11:04:34