Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla vadības sistēma un tās pilnveides projekts"
Nosaukums angļu valodā "Personnel Management System and its Development Project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., S.Gailīte
Recenzents Mg.oec., pr.doc. L.Kamola
Anotācija Diplomprojekta nosaukums: Personāla vadības sistēma Profesionālās izglītības kompetences centrā „Rīgas Valsts tehnikums” un tā pilnveides projekts. Diplomprojekta apjoms: 68 lapas; darbā iekļautas 6 tabulas, 23 attēli; 7 formulas; darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 36 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, kā arī Profesionālās izglītības kompetences centra nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā tika izpētīta vispārējā iestādes darbība, analizējot Profesionālās izglītības kompetences centra iekšējo un ārējo vidi, kā arī apskatot iestādes personāla vadības sistēmas. Diplomprojekta teorētiskā daļā tika izpētīti dažādi latviešu un ārzemju autoru literatūras avoti, kas izklāstīja personāla vadības sistēmas un tās elementu teorētiskos aspektus. Diplomprojekta aprēķinu daļā autore, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, izstrādāja projektu personāla vadības sistēmas pilnveidošanai, tādā veidā panākot personāla vadības sistēmas pilnveidošanas iespējas šajā iestādē.
Atslēgas vārdi Diplomprojekta nosaukums: Personāla vadības sistēma Profesionālās izglītības kompetences centrā „Rīgas Valsts tehnikums” un tā pilnveides projekts. Diplomprojekta apjoms: 68 lapas; darbā iekļautas 6 tabulas, 23 attēli; 7 formulas; darbam pievienoti 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi angļu valodā he theme of the graduation work: Personnel Management System Vocational Training Competence Centre „Riga State Technical School” and development Project. Diploma volume: 68 pages; Work included 6 tables, 23 image; 7 formulas; work attached 6 appendices.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2015 09:22:47