Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla vadības sistēma un tās pilnveides projekts"
Title in English "Personnel Management System and its Development Project"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.psih., S.Gailīte
Reviewer Mg.oec., pr.doc. L.Kamola
Abstract Diplomprojekta nosaukums: Personāla vadības sistēma Profesionālās izglītības kompetences centrā „Rīgas Valsts tehnikums” un tā pilnveides projekts. Diplomprojekta apjoms: 68 lapas; darbā iekļautas 6 tabulas, 23 attēli; 7 formulas; darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 36 literatūras avoti. t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla apmācībā, kā arī Profesionālās izglītības kompetences centra nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba analītiskajā daļā tika izpētīta vispārējā iestādes darbība, analizējot Profesionālās izglītības kompetences centra iekšējo un ārējo vidi, kā arī apskatot iestādes personāla vadības sistēmas. Diplomprojekta teorētiskā daļā tika izpētīti dažādi latviešu un ārzemju autoru literatūras avoti, kas izklāstīja personāla vadības sistēmas un tās elementu teorētiskos aspektus. Diplomprojekta aprēķinu daļā autore, pamatojoties uz aptaujas rezultātiem, izstrādāja projektu personāla vadības sistēmas pilnveidošanai, tādā veidā panākot personāla vadības sistēmas pilnveidošanas iespējas šajā iestādē.
Keywords Diplomprojekta nosaukums: Personāla vadības sistēma Profesionālās izglītības kompetences centrā „Rīgas Valsts tehnikums” un tā pilnveides projekts. Diplomprojekta apjoms: 68 lapas; darbā iekļautas 6 tabulas, 23 attēli; 7 formulas; darbam pievienoti 6 pielikumi.
Keywords in English he theme of the graduation work: Personnel Management System Vocational Training Competence Centre „Riga State Technical School” and development Project. Diploma volume: 68 pages; Work included 6 tables, 23 image; 7 formulas; work attached 6 appendices.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 22.05.2015 09:22:47