Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "VAS „Latvijas dzelzceļš” Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa saimnieciskās darbības paplašināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for Expanding Economic Activity of Daugavpils Operational Station of "Latvijas dzelzceļš" SJSC"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. Nadežda Semjonova
Recenzents Dr.oec. Irina Voronova, profesore
Anotācija Ivanova S. VAS „Latvijas dzelzceļš” Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa saimnieciskās darbības paplašināšanas projekts. Bakalaura profesionālo studiju diplomprojekts/ S.Ivanova, N.Semjonova. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, Bakalaura profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2015. Diplomprojekta mērķis - izvirzīt priekšlikumus, ar kuru palīdzību uzņēmums var paplašināt savu saimniecisko darbību. Darbs sastāv no trim daļām. Analītiskajā daļā tiek raksturots koncerns VAS „Latvijas dzelzceļš”, veikta tā SVID analīze, tiek analizēta tā struktūrvienības Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa darbība, struktūra, darbības rādītāji un izvirzīti trīs priekšlikumi saimnieciskās darbības paplašināšanai. Aprēķinu daļā autore ievieš jauno vagonu remonta veidu un apskata, kā tas palīdz uzņēmumam samazināt izmaksas. Salīdzina variantus jauno domkratu pirkšanā, lai efektīvāk veiktu remontus. Piedāvā pagarināt remontceļu, lai divreiz palielinātu no remonta izlaižamo vagonu skaitu, kas palielinās uzņēmuma ieņēmumus. Daļas beigās tiek analizēta uzņēmuma darba un vides aizsardzība un tiek piedāvāti preventīvie pasākumi risku samazināšanai. Tehnoloģiskajā daļā autore salīdzina IT sistēmas, ar kuru palīdzību var efektīvāk apstrādāt iesniegumus uzņēmumā. Izvēlas optimālāko un parāda, kā ar to darboties. Diplomprojekta nobeigumā sniegti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 74 lapas datorsalikumā. Tas ietver 25 attēlus, 23 tabulas, 26 literatūras avotus un elektroniskos resursus.
Atslēgas vārdi Saimnieciskās darbības paplašināšana, SVID analīze, izmaksas, preventīvie pasākumi
Atslēgas vārdi angļu valodā economic activity expansion, SWOT analysis, costs, preventive events
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2015 02:19:00