Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "VAS „Latvijas dzelzceļš” Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa saimnieciskās darbības paplašināšanas projekts"
Title in English "Project for Expanding Economic Activity of Daugavpils Operational Station of "Latvijas dzelzceļš" SJSC"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Mg.oec. Nadežda Semjonova
Reviewer Dr.oec. Irina Voronova, profesore
Abstract Ivanova S. VAS „Latvijas dzelzceļš” Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa saimnieciskās darbības paplašināšanas projekts. Bakalaura profesionālo studiju diplomprojekts/ S.Ivanova, N.Semjonova. Rīga: Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, Bakalaura profesionālā studiju programma „Uzņēmējdarbība un vadīšana” 2015. Diplomprojekta mērķis - izvirzīt priekšlikumus, ar kuru palīdzību uzņēmums var paplašināt savu saimniecisko darbību. Darbs sastāv no trim daļām. Analītiskajā daļā tiek raksturots koncerns VAS „Latvijas dzelzceļš”, veikta tā SVID analīze, tiek analizēta tā struktūrvienības Daugavpils ekspluatācijas iecirkņa darbība, struktūra, darbības rādītāji un izvirzīti trīs priekšlikumi saimnieciskās darbības paplašināšanai. Aprēķinu daļā autore ievieš jauno vagonu remonta veidu un apskata, kā tas palīdz uzņēmumam samazināt izmaksas. Salīdzina variantus jauno domkratu pirkšanā, lai efektīvāk veiktu remontus. Piedāvā pagarināt remontceļu, lai divreiz palielinātu no remonta izlaižamo vagonu skaitu, kas palielinās uzņēmuma ieņēmumus. Daļas beigās tiek analizēta uzņēmuma darba un vides aizsardzība un tiek piedāvāti preventīvie pasākumi risku samazināšanai. Tehnoloģiskajā daļā autore salīdzina IT sistēmas, ar kuru palīdzību var efektīvāk apstrādāt iesniegumus uzņēmumā. Izvēlas optimālāko un parāda, kā ar to darboties. Diplomprojekta nobeigumā sniegti secinājumi un priekšlikumi. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā un tā apjoms ir 74 lapas datorsalikumā. Tas ietver 25 attēlus, 23 tabulas, 26 literatūras avotus un elektroniskos resursus.
Keywords Saimnieciskās darbības paplašināšana, SVID analīze, izmaksas, preventīvie pasākumi
Keywords in English economic activity expansion, SWOT analysis, costs, preventive events
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 22.05.2015 02:19:00