Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Novadu bezdarba problēmas un to risinājumi"
Nosaukums angļu valodā "Regional Unemployment Problems and Solutions"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Ezera Ilona
Recenzents Dr.oec. Jana Eriņa, docente
Anotācija Bakalaura darba temats ir „Novadu bezdarba problēmas un to risinājumi”. Darba apjoms ir 59 lappuses, tai skaitā 12 tabulas un 47 attēli. Darbs uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no Analītiskā apskata daļas un Pētījumu un aprēķinu daļas. Analītiskā apskata daļa sastāv no divām nodaļām un trim apakšnodaļām. Pētījumu un aprēķinu daļa sastāv no divām nodaļām. Bakalaura darbā tika apskatīti nodarbinātības un bezdarba jēdzieni, bezdarba veidi, kā arī ekonomiskās sekas, ko rada bezdarbs. Darbā tika salīdzinātas ES valstis, kas reizē ar Latviju iestājās Eiropas Savienībā, lai noteiktu to, kuras no valstīm ir vislīdzīgākās Latvijai pēc noteiktiem kritērijiem un šo valstu analīze pēc konkrētiem rādītājiem. Darba gaitā tika analizēti līdzīgo valstu novadu rādītāji un sīkāk pētīts Latgales reģions, izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi bezdarba problēmu risināšanai.
Atslēgas vārdi Bezdarbs
Atslēgas vārdi angļu valodā Unemployment
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2015 23:27:47