Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Novadu bezdarba problēmas un to risinājumi"
Title in English "Regional Unemployment Problems and Solutions"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ezera Ilona
Reviewer Dr.oec. Jana Eriņa, docente
Abstract Bakalaura darba temats ir „Novadu bezdarba problēmas un to risinājumi”. Darba apjoms ir 59 lappuses, tai skaitā 12 tabulas un 47 attēli. Darbs uzrakstīts latviešu valodā un sastāv no Analītiskā apskata daļas un Pētījumu un aprēķinu daļas. Analītiskā apskata daļa sastāv no divām nodaļām un trim apakšnodaļām. Pētījumu un aprēķinu daļa sastāv no divām nodaļām. Bakalaura darbā tika apskatīti nodarbinātības un bezdarba jēdzieni, bezdarba veidi, kā arī ekonomiskās sekas, ko rada bezdarbs. Darbā tika salīdzinātas ES valstis, kas reizē ar Latviju iestājās Eiropas Savienībā, lai noteiktu to, kuras no valstīm ir vislīdzīgākās Latvijai pēc noteiktiem kritērijiem un šo valstu analīze pēc konkrētiem rādītājiem. Darba gaitā tika analizēti līdzīgo valstu novadu rādītāji un sīkāk pētīts Latgales reģions, izdarīti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi bezdarba problēmu risināšanai.
Keywords Bezdarbs
Keywords in English Unemployment
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 21.05.2015 23:27:47