Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Mazumtirdzniecības uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for Increasing Efficiency of a Retail Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Konstantins Didenko
Recenzents Dr.oec. Vitālijs Jurēnoks, profesors
Anotācija Karavaja A Mazumtirdzniecības uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, 2015. gads. Lai sasniegt vēlamos rezultātus mūsdienās vadītājam jāplāno uzņēmuma darbību vairākus soļus uz priekšu. Galvenais uzdevums efektivitātes paaugstināšanai, kuru jārisina ir - kā gūt maksimālu rezultātu, izmantojot esošos resursus. Darba procesu un personālu vadība ir galvenie pamatvirzieni, kuriem jāpievērš uzmanību paaugstinot efektivitātes rādītāju. Šī diplomprojekta mērķis ir izstrādāt personāla vadības, valsts darba stundu normas, efektivitātes rādītāja kontroles sistēmas, mazumtirdzniecības uzņēmumā darbības efektivitātes paaugstināšanai. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti vairāki uzdevumi: analizēt uzņēmuma darbību ietekmējošo iekšējo un ārējo vidi un faktorus, ar uzņēmuma finanšu pamatradītāju palīdzību novērtēt uzņēmuma rentabilitāti, izstrādāt novērtēšanas standartus un kritērijus, novērtēt darbiniekus, piedāvājot karjeras attīstības iespējas (izejot no novērtēšanas rezultātiem veidot darbinieku rezervi), izstrādāt kontroles sistēmu valsts darba stundu normas ievērošanai (bez virsstundām), izstrādāt pārdošanas efektivitātes radītāja kontroles sistēmu veikalā Pamatojoties uz uzņēmuma datu analīzi, tika izstrādātas 3 kontroles sistēmas: personāla vadības, valsts darba stundu normas un efektivitātes rādītāja Diplomprojekts sastāv no trīs daļām: analītiskās daļas, projektu daļas un tehnoloģiskās daļas. Darba apjoms ir 67. lpp., kurā ir 35 tabulas, 36 attēli, 7. pielikumi. Diplomprojekta izstrādei izmantotas dažādas pētījuma metodes, profesionālā literatūra, interneta resursi, valsts statistikas un iekšējie uzņēmumu dati.
Atslēgas vārdi Mazumtirdzniecības uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project for Increasing Efficiency of a Retail Company
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2015 22:44:17