Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Mazumtirdzniecības uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Title in English "Project for Increasing Efficiency of a Retail Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec. Konstantins Didenko
Reviewer Dr.oec. Vitālijs Jurēnoks, profesors
Abstract Karavaja A Mazumtirdzniecības uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts – Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts, Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedra, 2015. gads. Lai sasniegt vēlamos rezultātus mūsdienās vadītājam jāplāno uzņēmuma darbību vairākus soļus uz priekšu. Galvenais uzdevums efektivitātes paaugstināšanai, kuru jārisina ir - kā gūt maksimālu rezultātu, izmantojot esošos resursus. Darba procesu un personālu vadība ir galvenie pamatvirzieni, kuriem jāpievērš uzmanību paaugstinot efektivitātes rādītāju. Šī diplomprojekta mērķis ir izstrādāt personāla vadības, valsts darba stundu normas, efektivitātes rādītāja kontroles sistēmas, mazumtirdzniecības uzņēmumā darbības efektivitātes paaugstināšanai. Mērķa sasniegšanai ir izvirzīti vairāki uzdevumi: analizēt uzņēmuma darbību ietekmējošo iekšējo un ārējo vidi un faktorus, ar uzņēmuma finanšu pamatradītāju palīdzību novērtēt uzņēmuma rentabilitāti, izstrādāt novērtēšanas standartus un kritērijus, novērtēt darbiniekus, piedāvājot karjeras attīstības iespējas (izejot no novērtēšanas rezultātiem veidot darbinieku rezervi), izstrādāt kontroles sistēmu valsts darba stundu normas ievērošanai (bez virsstundām), izstrādāt pārdošanas efektivitātes radītāja kontroles sistēmu veikalā Pamatojoties uz uzņēmuma datu analīzi, tika izstrādātas 3 kontroles sistēmas: personāla vadības, valsts darba stundu normas un efektivitātes rādītāja Diplomprojekts sastāv no trīs daļām: analītiskās daļas, projektu daļas un tehnoloģiskās daļas. Darba apjoms ir 67. lpp., kurā ir 35 tabulas, 36 attēli, 7. pielikumi. Diplomprojekta izstrādei izmantotas dažādas pētījuma metodes, profesionālā literatūra, interneta resursi, valsts statistikas un iekšējie uzņēmumu dati.
Keywords Mazumtirdzniecības uzņēmuma efektivitātes paaugstināšanas projekts
Keywords in English Project for Increasing Efficiency of a Retail Company
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 21.05.2015 22:44:17