Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Darba aizsardzība
Nosaukums Risku novērtēšana un to samazināšanas pasākumu izstrādāšana šķirošanas stacijā dzelzceļa transportā
Nosaukums angļu valodā Assessment of Risks and Elaboration of their Reduction Measures at Railway Transport Marshalling Yard
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs V.Jemeļjanovs, Dr.sc.ing.
Recenzents J.Ļabis, Mg.iur.
Anotācija Maģistra darba autors: Kaspars Adģers Maģistra darba zinātniskais vadītājs: V/ Jemeļanovs, Dr.sc. ing , profesors Maģistra darba tēma: “Risku novērtēšana un to samazināšanas pasākumu izstrādāšana šķirošanas stacijā dzelzceļā transportā”. Maģistra daba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 93 lapām. Maģistra darbs satur 17 attēlus, 9 tabulas, 23 aprēķinu formulas un pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 27 informācijas avotus. Maģistra darba galvenais mērķis un rezultāti: Izpildīt sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu risku vērtējumu priekš hidrauliskās stacijas. Izvērtēt darba aizsardzības kārtību un sniegt praktiskus priekšlikumus uzņēmuma darba aizsardzības kārtības pilnveidošanā. Maģistra darba teorētiskajā daļā tika izskatītas vispārpieņemtas ugunsgrēka risku novērtēšanas metodes. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek apskatītas būtiskākās LR normatīvo aktu prasības dzelzceļa transporta jomā. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek veikti aprēķini priekš ugunsdrošības un sprādziendrošības noteikšanai. Tika veikts mēģinājums hidrauliskās eļļas HLP32 uzliesmojuma temperatūras noteikšanai. Sniegti priekšlikumi nepieciešamo pasākumu veikšanai uzņēmumā darba vides risku samazināšanai. Maģistra darba izstrādē ir izmantoti Latvijas Republikas likumdošana un normatīvie akti, speciālā darba aizsardzības jomas literatūra un interneta resursi. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu risku novērtēšana, sprādzienu novēršana,šķirošanas stacijā dzelzceļā transportā
Atslēgas vārdi angļu valodā fire risk assessment, explosive risk assessment, railway transport marshalling yard
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2015 22:11:09