Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Occupational Safety
Title in original language Risku novērtēšana un to samazināšanas pasākumu izstrādāšana šķirošanas stacijā dzelzceļa transportā
Title in English Assessment of Risks and Elaboration of their Reduction Measures at Railway Transport Marshalling Yard
Department 22200 Institute of Labour and Civil Safety
Scientific advisor V.Jemeļjanovs, Dr.sc.ing.
Reviewer J.Ļabis, Mg.iur.
Abstract Maģistra darba autors: Kaspars Adģers Maģistra darba zinātniskais vadītājs: V/ Jemeļanovs, Dr.sc. ing , profesors Maģistra darba tēma: “Risku novērtēšana un to samazināšanas pasākumu izstrādāšana šķirošanas stacijā dzelzceļā transportā”. Maģistra daba apjoms: Maģistra darbs sastāv no 93 lapām. Maģistra darbs satur 17 attēlus, 9 tabulas, 23 aprēķinu formulas un pievienoti 3 pielikumi. Maģistra darbā izmantotie materiāli: Maģistra darba bibliogrāfiskais saraksts ietver 27 informācijas avotus. Maģistra darba galvenais mērķis un rezultāti: Izpildīt sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu risku vērtējumu priekš hidrauliskās stacijas. Izvērtēt darba aizsardzības kārtību un sniegt praktiskus priekšlikumus uzņēmuma darba aizsardzības kārtības pilnveidošanā. Maģistra darba teorētiskajā daļā tika izskatītas vispārpieņemtas ugunsgrēka risku novērtēšanas metodes. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek apskatītas būtiskākās LR normatīvo aktu prasības dzelzceļa transporta jomā. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek veikti aprēķini priekš ugunsdrošības un sprādziendrošības noteikšanai. Tika veikts mēģinājums hidrauliskās eļļas HLP32 uzliesmojuma temperatūras noteikšanai. Sniegti priekšlikumi nepieciešamo pasākumu veikšanai uzņēmumā darba vides risku samazināšanai. Maģistra darba izstrādē ir izmantoti Latvijas Republikas likumdošana un normatīvie akti, speciālā darba aizsardzības jomas literatūra un interneta resursi. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā.
Keywords Sprādzienbīstamu un ugunsbīstamu risku novērtēšana, sprādzienu novēršana,šķirošanas stacijā dzelzceļā transportā
Keywords in English fire risk assessment, explosive risk assessment, railway transport marshalling yard
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 21.05.2015 22:11:09