Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana
Nosaukums angļu valodā Improving Business Activity of a Clothing Retail Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.Rita Greitāne
Recenzents Mg.oec. Leonards Budņiks, Lektors
Anotācija Ievas Midziņas diplomprojekta „Apģērbu mazumtirdzniecības darbības pilnveidošana” mērķis bija nostiprināt studiju laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, izstrādājot projekta priekšlikumus apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmuma SIA „AU” darbības pilnveidošanai. Diplomprojekta pētījuma objekts ir apģērbu mazumtirdzniecība, pētījuma priekšmets - mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana. Darba izstrādes laikā autore izpētīja pašreizējo situāciju apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmumu tirgū un veica SIA „AU” darbības novērtējumu, izpēti un analīzi. Pamatojoties uz iegūto informāciju, tika izvirzīti priekšlikumi kā pilnveidot un uzlabot SIA „AU” darbību pašreizējā tirgus situācijā. Pamatojot darbības efektivitātes palielināšanas pasākumus, tika analizēti un novērtēti plānotās darbības rezultāti. Darba nobeigumā izstrādāti loģiski secinājumi un izvirzīti priekšlikumi veiksmīgai uzņēmuma turpmākai darbībai. Diplomprojekta izstrādes gaitā autore secināja, ka uzņēmuma darbības pilnveidošana ir iespēja kā veicināt uzņēmuma izaugsmi, piesaistīt jaunus klientus un uzlabot uzņēmuma darbības rādītājus. Uzņēmuma darbības pilnveidošana ir veids kā paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju, iekarojot lielāku tirgus daļu. Diplomprojektā tika izmantotas analīzes un salīdzināšanas metodes. Izstrādājot diplomdarbu, tika izmantoti uzņēmuma nepublicētie materiāli un iekšējās uzskaites informācija, valsts statistikas dati, mācību metodiskā, vispārējā un speciālā literatūra un interneta resursi. Darba kopējais apjoms ir 74 lappuses, tas satur 21 attēlu, 32 tabulas, 15 formulas un 11 pielikumus.
Atslēgas vārdi ekonomika darbības pilnveidošana
Atslēgas vārdi angļu valodā economic improving business
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2015 20:35:06