Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana
Title in English Improving Business Activity of a Clothing Retail Company
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec.Rita Greitāne
Reviewer Mg.oec. Leonards Budņiks, Lektors
Abstract Ievas Midziņas diplomprojekta „Apģērbu mazumtirdzniecības darbības pilnveidošana” mērķis bija nostiprināt studiju laikā iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, izstrādājot projekta priekšlikumus apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmuma SIA „AU” darbības pilnveidošanai. Diplomprojekta pētījuma objekts ir apģērbu mazumtirdzniecība, pētījuma priekšmets - mazumtirdzniecības uzņēmuma darbības pilnveidošana. Darba izstrādes laikā autore izpētīja pašreizējo situāciju apģērbu mazumtirdzniecības uzņēmumu tirgū un veica SIA „AU” darbības novērtējumu, izpēti un analīzi. Pamatojoties uz iegūto informāciju, tika izvirzīti priekšlikumi kā pilnveidot un uzlabot SIA „AU” darbību pašreizējā tirgus situācijā. Pamatojot darbības efektivitātes palielināšanas pasākumus, tika analizēti un novērtēti plānotās darbības rezultāti. Darba nobeigumā izstrādāti loģiski secinājumi un izvirzīti priekšlikumi veiksmīgai uzņēmuma turpmākai darbībai. Diplomprojekta izstrādes gaitā autore secināja, ka uzņēmuma darbības pilnveidošana ir iespēja kā veicināt uzņēmuma izaugsmi, piesaistīt jaunus klientus un uzlabot uzņēmuma darbības rādītājus. Uzņēmuma darbības pilnveidošana ir veids kā paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju, iekarojot lielāku tirgus daļu. Diplomprojektā tika izmantotas analīzes un salīdzināšanas metodes. Izstrādājot diplomdarbu, tika izmantoti uzņēmuma nepublicētie materiāli un iekšējās uzskaites informācija, valsts statistikas dati, mācību metodiskā, vispārējā un speciālā literatūra un interneta resursi. Darba kopējais apjoms ir 74 lappuses, tas satur 21 attēlu, 32 tabulas, 15 formulas un 11 pielikumus.
Keywords ekonomika darbības pilnveidošana
Keywords in English economic improving business
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 21.05.2015 20:35:06