Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga darbības uzlabošana
Nosaukums angļu valodā Improving Marketing Activity of a Retail Company
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec.Rita Greitāne
Recenzents Mg.oec. Judīte Jakubāne, Docente (prakt.)
Anotācija Diplomdarba tēma - Mazumtirdzniecības uzņēmuma mārketinga darbības uzlabošana. Darba mērķis - pamatojoties uz uzņēmuma SIA „S Lait” mārketinga darbības analīzi, izstrādāt priekšlikumus tās pilnveidošanai. Darbs sastāv no 3 daļām un to nodaļām un apakšnodaļām. Pirmajā daļā tika veikta uzņēmuma SIA „S Lait” darbības, mārketinga vides, finansiālās darbības un SVID analīze, lai noteiktu pastāvošās problēmas. Otrajā daļā tika izstrādāti uzņēmuma SIA „S Lait” tādi papildpakalpojumi kā autoveikals, preču pasūtīšana pa telefonu un klienta lojalitātes kartes. Arī tika izanalizēts sortimenta dziļums. Trešajā daļā tika izstrādās uzņēmuma SIA „S Lait” autoveikala darbības sekošanas un optimizācijas modelis, izmantojot Excel vidi. Diplomdarba izstrādes laikā tika izmantota zinātniskā literatūra, uzņēmuma finanšu atskaites, statistikas dati. Darbs kopumā izklāstīts 71 lappusēs, tajā iekļautas 15 tabulas, 35 attēli un 7 formulas. Darbā izmantoti 28 literatūras avoti un pievienoti 8 pielikumi.
Atslēgas vārdi mārketings, uzņēmējdarbība, mazumtirdzniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā marketing, business, retail
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2015 17:24:02