Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Dzelzceļa kravu pārvadājumu organizēšana Latvijā
Nosaukums angļu valodā Organization of Railway Freight Traffic in Latvia
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec. J.Kuškins
Recenzents Mg.oec., lekt. V.Šatrevičš
Anotācija Bakalaura darba autors: Antoņina Mažajeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Jānis Kuškins Bakalaura darba temats: „Dzelzceļa kravu pārvadājumu organizēšana Latvijā” Bakalaura darba apjoms: 66 lpp., 4 tab., 25 att., 2 formulas Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Informācija bakalaura darbam tika iegūta no mācību grāmatām, statistiskajiem datiem, interneta resursiem, periodiskās literatūras un koncerna „Latvijas dzelzceļš” nepublicētiem datiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tiek analizēta informācija par kravu pārvadājumu jomu, plašāk apskatīts dzelzceļš Latvijā, tiek salīdzināti Baltijas valstu pārvadātie kravu apjomi pa dzelzceļu, tiek apskatīta koncerna „Latvijas Dzelzceļš” struktūra un darbība, ka arī tiek izpētīta kravu pārvadājumu tarifu politika un to noteicošie faktori. Tiek veikta koncerna SVID analīze, klientu apmierinātības līmeņa novērtējums, kravu pārvadājumu analīze un noteikto kravu un maršrutu tarifu apskats. Nobeigumā tiek izdarīti secinājumi par dzelzceļa kravu pārvadājumu patreizējo situāciju Latvijā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mažajeva A. Dzelzceļa kravu pārvadājumu organizēšana Latvijā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Kuškins J. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 66 lpp.
Atslēgas vārdi dzelzceļš, kravu pārvadājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā railway, freight traffic
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2015 13:11:26