Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Dzelzceļa kravu pārvadājumu organizēšana Latvijā
Title in English Organization of Railway Freight Traffic in Latvia
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec. J.Kuškins
Reviewer Mg.oec., lekt. V.Šatrevičš
Abstract Bakalaura darba autors: Antoņina Mažajeva Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Mg.oec. Jānis Kuškins Bakalaura darba temats: „Dzelzceļa kravu pārvadājumu organizēšana Latvijā” Bakalaura darba apjoms: 66 lpp., 4 tab., 25 att., 2 formulas Bakalaura darbā izmantotie materiāli: Informācija bakalaura darbam tika iegūta no mācību grāmatām, statistiskajiem datiem, interneta resursiem, periodiskās literatūras un koncerna „Latvijas dzelzceļš” nepublicētiem datiem. Bakalaura darba galvenie rezultāti: Tiek analizēta informācija par kravu pārvadājumu jomu, plašāk apskatīts dzelzceļš Latvijā, tiek salīdzināti Baltijas valstu pārvadātie kravu apjomi pa dzelzceļu, tiek apskatīta koncerna „Latvijas Dzelzceļš” struktūra un darbība, ka arī tiek izpētīta kravu pārvadājumu tarifu politika un to noteicošie faktori. Tiek veikta koncerna SVID analīze, klientu apmierinātības līmeņa novērtējums, kravu pārvadājumu analīze un noteikto kravu un maršrutu tarifu apskats. Nobeigumā tiek izdarīti secinājumi par dzelzceļa kravu pārvadājumu patreizējo situāciju Latvijā. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Mažajeva A. Dzelzceļa kravu pārvadājumu organizēšana Latvijā: Bakalaura darbs/Zinātn.vadītājs Kuškins J. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 66 lpp.
Keywords dzelzceļš, kravu pārvadājumi
Keywords in English railway, freight traffic
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 21.05.2015 13:11:26