Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Eiropas Savienības dalībvalstu starptautiskās sadarbības mehānismi noziedzīgu nodarījumu nodokļu jomā izmeklēšanā”
Nosaukums angļu valodā “Mechanisms of International Cooperation among European Union Member States in the Field of Investigation of Tax Crimes”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners
Recenzents V.Gromule, RTU docents, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba temats ir „Eiropas Savienības dalībvalstu starptautiskās sadarbības mehānismi noziedzīgu nodarījumu nodokļu jomā izmeklēšanā”. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā tiek apskatīts Eiropas Savienības dalībvalstu starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības vispārējais raksturojums – tiek sniegta informācija par Eiropas Savienības dalībvalstu krimināltiesiskās sadarbības tiesisko pamatu un sadarbības veidiem, apskatot spēkā esošos starptautiskos līgumus un Latvijas Republikas kriminālprocesuālo regulējumu. Otrajā daļā tiek apskatīts izvairīšanās no nodokļu nomaksas kā kriminālsodāma nodarījuma jēdziens un, izmantojot Latvijas Republikas tiesu praksi, tiek veikta šā noziedzīga nodarījuma sastāva elementu analīze. Otrajā daļā uzmanība pievērsta arī izvairīšanās no nodokļu nomaksas starptautiskajiem aspektiem, proti, situācijām, kuru dēļ nepieciešams ierosināt un sākt starptautiskās sadarbības pasākumus. Trešajā daļā tiek apskatīta starptautiskās sadarbības realizācija un tās problemātika. Uzmanība pievērsta izmeklēšanas darbību laikā konstatētajai nepieciešamībai uzsākt starptautisko sadarbību un apvienoto izmeklēšanas grupu darba izmantošanai. Autors sniedz detalizētu pārskatu par izmeklēšanas darbību niansēm un sasaista tās ar starptautiskās sadarbības instrumentiem, rezultātā noskaidrojot šo instrumentu izmantošanas iespējamību vai neiespējamību tieši noziedzīgu nodarījumu nodokļu jomā izmeklēšanā. Darbā tiek izvirzīta tēze, ka par noziegumu nodokļu jomā izmeklēšanu atbildīgās amatpersonas aktīvi izmanto iespējas starptautiskās sadarbības ceļā iegūt kriminālprocesā nepieciešamos pierādījumus, taču ne visi starptautiskās sadarbības instrumenti ir pilnvērtīgi izmantojami šāda veida kriminālprocesu izmeklēšanā. Tas ir saistīts ar nodokļu noziegumu pierādīšanas īpatnībām.
Atslēgas vārdi izvairīšanās, nodoklis, izmeklēšanas darbības, pierādījumi, ES dalībvalstu starptautiskā sadarbība
Atslēgas vārdi angļu valodā evasion, taxes, investigative activities, evidence, international cooperation of EU member states
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 21.05.2015 12:04:04