Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Eiropas Savienības dalībvalstu starptautiskās sadarbības mehānismi noziedzīgu nodarījumu nodokļu jomā izmeklēšanā”
Title in English “Mechanisms of International Cooperation among European Union Member States in the Field of Investigation of Tax Crimes”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners
Reviewer V.Gromule, RTU docents, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba temats ir „Eiropas Savienības dalībvalstu starptautiskās sadarbības mehānismi noziedzīgu nodarījumu nodokļu jomā izmeklēšanā”. Darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā tiek apskatīts Eiropas Savienības dalībvalstu starptautiskās krimināltiesiskās sadarbības vispārējais raksturojums – tiek sniegta informācija par Eiropas Savienības dalībvalstu krimināltiesiskās sadarbības tiesisko pamatu un sadarbības veidiem, apskatot spēkā esošos starptautiskos līgumus un Latvijas Republikas kriminālprocesuālo regulējumu. Otrajā daļā tiek apskatīts izvairīšanās no nodokļu nomaksas kā kriminālsodāma nodarījuma jēdziens un, izmantojot Latvijas Republikas tiesu praksi, tiek veikta šā noziedzīga nodarījuma sastāva elementu analīze. Otrajā daļā uzmanība pievērsta arī izvairīšanās no nodokļu nomaksas starptautiskajiem aspektiem, proti, situācijām, kuru dēļ nepieciešams ierosināt un sākt starptautiskās sadarbības pasākumus. Trešajā daļā tiek apskatīta starptautiskās sadarbības realizācija un tās problemātika. Uzmanība pievērsta izmeklēšanas darbību laikā konstatētajai nepieciešamībai uzsākt starptautisko sadarbību un apvienoto izmeklēšanas grupu darba izmantošanai. Autors sniedz detalizētu pārskatu par izmeklēšanas darbību niansēm un sasaista tās ar starptautiskās sadarbības instrumentiem, rezultātā noskaidrojot šo instrumentu izmantošanas iespējamību vai neiespējamību tieši noziedzīgu nodarījumu nodokļu jomā izmeklēšanā. Darbā tiek izvirzīta tēze, ka par noziegumu nodokļu jomā izmeklēšanu atbildīgās amatpersonas aktīvi izmanto iespējas starptautiskās sadarbības ceļā iegūt kriminālprocesā nepieciešamos pierādījumus, taču ne visi starptautiskās sadarbības instrumenti ir pilnvērtīgi izmantojami šāda veida kriminālprocesu izmeklēšanā. Tas ir saistīts ar nodokļu noziegumu pierādīšanas īpatnībām.
Keywords izvairīšanās, nodoklis, izmeklēšanas darbības, pierādījumi, ES dalībvalstu starptautiskā sadarbība
Keywords in English evasion, taxes, investigative activities, evidence, international cooperation of EU member states
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 21.05.2015 12:04:04