Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Būvuzņēmumu nodokļu piemērošanas pilnveidošana ”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Tax Application for Construction Companies”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs K.Ketners, Dr.oec.
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc. profesore, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir būvuzņēmumu nodokļu piemērošanas pilnveidošana, kurā tiek aplūkota gan Latvijas, gan Amerikas Savienoto Valstu pieredze būvniecības nozares nodokļu piemērošanas pilnveidē. Balstoties uz esošās sistēmas novērtējumu, maģistra darbā tiek piedāvāts ASV modelis. Tas nosaka, ka algas līmenim ir jābūt ar likumu noteiktam sadalījumā pa profesijām, lai varētu nodrošināt kvalitāti, produktivitāti un profesionalitāti publisko iepirkumu būvniecības darbos. Ar šādu regulējumu publiskajos iepirkumos vērtēšanas kritērijs „saimnieciski izdevīgākais princips” tik tiešām funkcionēs kā izdevīgākais, jo publisko iepirkumu konkursos piedāvātās cenas netiks samazinātas uz darbinieku atalgojuma rēķina. Maģistra darbs ir veidots no 3 daļām. Pirmajā daļā apskatīti Latvijas būvniecības nozares galvenie rādītāji caur vēsturisku prizmu, ēnu ekonomikas ietekme uz tiem un būvniecības kvalitāti, kā arī publisko iepirkumu loma. Tiek noteikta vieta un loma Latvijas un ES ekonomikā. Otrajā nodaļā ir apkopota ASV būvniecības nozares pieredze, piemērojot Deivisa – Beikona likumu, kas ir galvenais instruments publisko iepirkumu konkursos būvniecības darbinieku atalgojuma noteikšanā. Analizēti tā ieguvumi un trūkumi, kā arī piemērošanas iespējas Latvijā. Trešajā daļā tiek aprakstīta LR sistēmas pilnveide, izvērtēti gan ekonomiskie, gan sociālie ieguvumi, balsoties uz ASV regulējumu un Latvijas līdzšinējo pieredzi. Darba apjoms ir 84 lpp. bez pielikuma, 14 attēli, 8 tabulas. Darba izstrādes gaitā izmantoti 89 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Būvniecības nozare, ēnu ekonomikas, publiskie iepirkumu konkursi, Deivisa - Beikona likums, ASV pieredze
Atslēgas vārdi angļu valodā Construction field, shadow economy, public procurement, Davis - Bacon Act, Experience of USA
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2015 20:30:40