Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Administration of Customs and Taxes
Title in original language „Būvuzņēmumu nodokļu piemērošanas pilnveidošana ”
Title in English “Improvement of Tax Application for Construction Companies”
Department 22315 Department of Customs and Taxes
Scientific advisor K.Ketners, Dr.oec.
Reviewer V.Andrējeva, RTU asoc. profesore, Dr.oec.
Abstract Maģistra darba tēma ir būvuzņēmumu nodokļu piemērošanas pilnveidošana, kurā tiek aplūkota gan Latvijas, gan Amerikas Savienoto Valstu pieredze būvniecības nozares nodokļu piemērošanas pilnveidē. Balstoties uz esošās sistēmas novērtējumu, maģistra darbā tiek piedāvāts ASV modelis. Tas nosaka, ka algas līmenim ir jābūt ar likumu noteiktam sadalījumā pa profesijām, lai varētu nodrošināt kvalitāti, produktivitāti un profesionalitāti publisko iepirkumu būvniecības darbos. Ar šādu regulējumu publiskajos iepirkumos vērtēšanas kritērijs „saimnieciski izdevīgākais princips” tik tiešām funkcionēs kā izdevīgākais, jo publisko iepirkumu konkursos piedāvātās cenas netiks samazinātas uz darbinieku atalgojuma rēķina. Maģistra darbs ir veidots no 3 daļām. Pirmajā daļā apskatīti Latvijas būvniecības nozares galvenie rādītāji caur vēsturisku prizmu, ēnu ekonomikas ietekme uz tiem un būvniecības kvalitāti, kā arī publisko iepirkumu loma. Tiek noteikta vieta un loma Latvijas un ES ekonomikā. Otrajā nodaļā ir apkopota ASV būvniecības nozares pieredze, piemērojot Deivisa – Beikona likumu, kas ir galvenais instruments publisko iepirkumu konkursos būvniecības darbinieku atalgojuma noteikšanā. Analizēti tā ieguvumi un trūkumi, kā arī piemērošanas iespējas Latvijā. Trešajā daļā tiek aprakstīta LR sistēmas pilnveide, izvērtēti gan ekonomiskie, gan sociālie ieguvumi, balsoties uz ASV regulējumu un Latvijas līdzšinējo pieredzi. Darba apjoms ir 84 lpp. bez pielikuma, 14 attēli, 8 tabulas. Darba izstrādes gaitā izmantoti 89 literatūras avoti.
Keywords Būvniecības nozare, ēnu ekonomikas, publiskie iepirkumu konkursi, Deivisa - Beikona likums, ASV pieredze
Keywords in English Construction field, shadow economy, public procurement, Davis - Bacon Act, Experience of USA
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 20.05.2015 20:30:40