Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Personāla motivācijas paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Personnel Motivation Improvement Project"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih., S.Reinfelde
Recenzents Mg.paed. A.Kalniņš
Anotācija Diplomprojekta nosaukums: Personāla motivācijas paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 75 lapas, darbā iekļautas 12 tabulas, 20 attēli, darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 33 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla motivācijas pilnveidošanai, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā, veicot pētījumu autore guva padziļinātu priekšstatu par personāla motivāciju uzņēmumā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, kā arī par personāla motivācijas dinamiku vispārīgi. Ir izdevies izpildīt visus izvirzītos uzdevumus un sasniegt darba mērķi. Autore ir secinājusi, ka uzņēmuma darbinieki nav pietiekoši motivēti un tas skaidri atspoguļojas darbinieku darba veiktspējā, jo īpaši rudens un ziemas periodā, kad darba apjoms būtiski pieaug, darba disciplīnā un ētikā. Teorētiskajā daļā autore analizēja personāla motivācijas teorētiskos aspektus, pievēršot uzmanību motivācijas teorijai un jēdziena izpratnei vēsturē, motivācijas definīcijām un padziļinātai atsevišķu teoriju analīzei. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma sētnieku/apkopēju motivācijas paaugstināšanai: 1. Iekšējais normatīvais akts „Darba samaksas kārtība sētniekiem/apkopējiem”; 2. Konkursa „Gada labākais sētnieks/apkopējs” nolikums; 3. Iekšējais normatīvais akts „Kārtība, kādā darbiniekiem piešķir suvenīrus ar uzņēmuma logo”.
Atslēgas vārdi Personāla motivācijas paaugstināšanas projekts SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel Motivation Improvement Project SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2015 14:54:19