Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Personāla motivācijas paaugstināšanas projekts"
Title in English "Personnel Motivation Improvement Project"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.psih., S.Reinfelde
Reviewer Mg.paed. A.Kalniņš
Abstract Diplomprojekta nosaukums: Personāla motivācijas paaugstināšanas projekts. Diplomprojekta apjoms: 75 lapas, darbā iekļautas 12 tabulas, 20 attēli, darbam pievienoti 6 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 33 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla motivācijas pilnveidošanai, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā, veicot pētījumu autore guva padziļinātu priekšstatu par personāla motivāciju uzņēmumā SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”, kā arī par personāla motivācijas dinamiku vispārīgi. Ir izdevies izpildīt visus izvirzītos uzdevumus un sasniegt darba mērķi. Autore ir secinājusi, ka uzņēmuma darbinieki nav pietiekoši motivēti un tas skaidri atspoguļojas darbinieku darba veiktspējā, jo īpaši rudens un ziemas periodā, kad darba apjoms būtiski pieaug, darba disciplīnā un ētikā. Teorētiskajā daļā autore analizēja personāla motivācijas teorētiskos aspektus, pievēršot uzmanību motivācijas teorijai un jēdziena izpratnei vēsturē, motivācijas definīcijām un padziļinātai atsevišķu teoriju analīzei. Projektu aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma sētnieku/apkopēju motivācijas paaugstināšanai: 1. Iekšējais normatīvais akts „Darba samaksas kārtība sētniekiem/apkopējiem”; 2. Konkursa „Gada labākais sētnieks/apkopējs” nolikums; 3. Iekšējais normatīvais akts „Kārtība, kādā darbiniekiem piešķir suvenīrus ar uzņēmuma logo”.
Keywords Personāla motivācijas paaugstināšanas projekts SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”
Keywords in English Personnel Motivation Improvement Project SIA „Rīgas namu pārvaldnieks”
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 20.05.2015 14:54:19