Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Telemārketinga nodaļas darbinieku efektivitātes paaugstināšanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project for Increasing Efficiency of Telemarketing Department Personnel"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Rita Greitāne
Recenzents Mg.oec. Judīte Jakubāne
Anotācija Diplomprojekta tēma ir „Telemārketinga nodaļas darbinieku efektivitātes paaugstināšanas projekts”. Diplomprojekts sastāv no trim daļām: analītiskās daļas, projekta aprēķinu daļas un tehnoloģiskās daļas. Diplomprojekta analītiskajā daļā autore raksturo uzņēmuma SIA „Studio Moderna” telemārketinga nodaļas darbību, veic telemārketinga nodaļas SVID analīzi un raksturo un novērtē personāla kustību, kā arī, pamatojoties uz iegūto informāciju, tiek noteiktas problēmas un to iespējamie risinājumi. Projekta aprēķinu daļā tiek piedāvāti trīs iespējamie risinājumi, ar kuru palīdzību ir plānots paaugstināt telemārketinga nodaļas darbinieku efektivitāti. Autore piedāvā sekojošus risinājumus: izveidot ciešu atgriezenisko saikni „telefonoperators – grupas vadītājs”, organizēt individuālās sacensības jaunajiem darbiniekiem un ieviest individuālo darba rezultātu privilēģiju sistēmu. Tehnoloģiskajā daļā tiek aplūkota telemārketinga nodaļas mājaslapas izveides iespējas un gaita. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā un tā kopējais apjoms, neskaitot pielikumu, ir 62 lapaspuses. Efektīvākai informācijas atspoguļošanai darbā ir iekļautas 17 tabulas, 19 attēli un viens pielikums. Darbu var izmantot uzņēmuma SIA „Studio Moderna” vadība, ar mērķi paaugstināt telemārketinga nodaļas darbinieku efektivitāti.
Atslēgas vārdi SIA „Studio Moderna”, telemārketings, telmārketinga nodaļa, darbinieku efektivitāte
Atslēgas vārdi angļu valodā LTD „Studio Moderna”, telemarketing, telemarketing department, efficiency of personnel
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2015 11:51:39