Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Sociālā politika un nabadzības problēmas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Social Policy and Poverty Problems in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., I. Judrupa
Recenzents Prakt. doc. L. Kamola
Anotācija Nabadzība ir viena no svarīgākajām sociālekonomiskajām problēmām Latvijā. Tās dziļums katru gadu palielinās. Īpaši satraucoša ir bērnu un jauniešu nabadzība. Lai to novērstu valstī realizē sociālo politiku, kuras mērķis ir panākt iedzīvotāju ienākumu vienmērīgu sadali, taču tās iespējas ir cieši saistītas ar valsts ekonomisko un finansiālo situāciju. Darba mērķis: izpētīt sociālās politikas nozīmi cīņā ar nabadzības problēmām Latvijā. Darbā ir apkopota informācija par Latvijā realizēto sociālo politiku un sociālo drošības sistēmu, nabadzību valstī un analizēta sociālās politikas stratēģijas ietekme uz nabadzības līmeni. Analītiski noteikti nabadzības cēloņi un faktoru kopums, kas ietekmē nabadzības dziļumu valstī. Veikti aprēķini, lai noteiktu minimālās algas, nodokļu sloga un nodarbinātības līmeņa rādītāju savstarpēju saistību. Darbā secināts, ka nabadzības līmenis valstī saglabājas augstā līmenī, nabadzības riskam ir tendence pieaugt. Valstī ir augsta ienākumu nevienlīdzība. Nabadzības rādītāju līmenis atkarīgs no valstī veiktās sociālās politikas, no tā, cik saskaņota ir tās rīcība visās iesaistītajās politikas jomās. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un tā saturs tiek izklāstīts 64 lapās. Tas satur ievadu, 2 nodaļas, secinājumus, bibliogrāfisko sarakstu, 27 attēlus, 2 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 66 avoti.
Atslēgas vārdi Nabadzība, sociālā politika, sociālā drošības sistēma, nabadzības līmenis, džini koeficients
Atslēgas vārdi angļu valodā Poverty, social policy, social security system, poverty rate, gini index
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2015 07:52:44