Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Economics
Title in original language „Sociālā politika un nabadzības problēmas Latvijā”
Title in English „Social Policy and Poverty Problems in Latvia”
Department
Scientific advisor Dr.oec., I. Judrupa
Reviewer Prakt. doc. L. Kamola
Abstract Nabadzība ir viena no svarīgākajām sociālekonomiskajām problēmām Latvijā. Tās dziļums katru gadu palielinās. Īpaši satraucoša ir bērnu un jauniešu nabadzība. Lai to novērstu valstī realizē sociālo politiku, kuras mērķis ir panākt iedzīvotāju ienākumu vienmērīgu sadali, taču tās iespējas ir cieši saistītas ar valsts ekonomisko un finansiālo situāciju. Darba mērķis: izpētīt sociālās politikas nozīmi cīņā ar nabadzības problēmām Latvijā. Darbā ir apkopota informācija par Latvijā realizēto sociālo politiku un sociālo drošības sistēmu, nabadzību valstī un analizēta sociālās politikas stratēģijas ietekme uz nabadzības līmeni. Analītiski noteikti nabadzības cēloņi un faktoru kopums, kas ietekmē nabadzības dziļumu valstī. Veikti aprēķini, lai noteiktu minimālās algas, nodokļu sloga un nodarbinātības līmeņa rādītāju savstarpēju saistību. Darbā secināts, ka nabadzības līmenis valstī saglabājas augstā līmenī, nabadzības riskam ir tendence pieaugt. Valstī ir augsta ienākumu nevienlīdzība. Nabadzības rādītāju līmenis atkarīgs no valstī veiktās sociālās politikas, no tā, cik saskaņota ir tās rīcība visās iesaistītajās politikas jomās. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā un tā saturs tiek izklāstīts 64 lapās. Tas satur ievadu, 2 nodaļas, secinājumus, bibliogrāfisko sarakstu, 27 attēlus, 2 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 66 avoti.
Keywords Nabadzība, sociālā politika, sociālā drošības sistēma, nabadzības līmenis, džini koeficients
Keywords in English Poverty, social policy, social security system, poverty rate, gini index
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 20.05.2015 07:52:44