Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Klientu apkalpošanas pilnveidošana finanšu pakalpojumu jomā"
Nosaukums angļu valodā "lmproving Customer Service in a Financial Service Sector"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Rita Greitāne
Recenzents Mg.oec. Leonards Budņiks, lektors
Anotācija Diplomprojekta tēma ir “Klientu apkalpošanas pilnveidošana finanšu pakalpojumu jomā”. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām: analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa un tehnoloģiskā daļa. Diplomprojekta apjoms ir 64 lappuses, tajā iekļautas 19 tabulas, 26 attēli, 1 formula, 2 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 23 literatūras avoti. Analītiskajā daļā tiek aprakstīts Latvijas banku sektors un Swedbank loma tajā, aplūkoti standarti veiksmīgai klientu apkalpošanai, veikts Swedbank klientu apmierinātības pētījums un bankas SVID analīze, konstatētas nepilnības klientu apkalpošanā. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādātas izvirzīto problēmu trīs risinājumu iespējas: Swedbank darbinieku darba vides uzlabošana, semināru rīkošana patstāvīgajiem klientiem – privātpersonām un “interaktīvā palīga” izstrāde. Tehnoloģiskajā daļā atspoguļots, kā ar tiešsaitē pieejamu mājaslapas veidošanas rīka palīdzību var izveidot “interaktīvo palīgu”, kurā būtu iekļauta pārskatāma informācija gan par ikdienas bankas pakalpojumiem, gan par dažādām problēmsituācijām. Darba nobeigumā, vadoties pēc praktiskajā pētījumā iegūtajiem rezultātiem, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi klientu apkalpošanas pilnveidošanai.
Atslēgas vārdi Klientu apkalpošana, banka, klientu apmierinātība, pilnveidošana.
Atslēgas vārdi angļu valodā Customer service, bank, customer satisfaction, improvement.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 20.05.2015 01:30:16