Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Klientu apkalpošanas pilnveidošana finanšu pakalpojumu jomā"
Title in English "lmproving Customer Service in a Financial Service Sector"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec. Rita Greitāne
Reviewer Mg.oec. Leonards Budņiks, lektors
Abstract Diplomprojekta tēma ir “Klientu apkalpošanas pilnveidošana finanšu pakalpojumu jomā”. Diplomprojekts sastāv no trīs daļām: analītiskā daļa, projekta aprēķinu daļa un tehnoloģiskā daļa. Diplomprojekta apjoms ir 64 lappuses, tajā iekļautas 19 tabulas, 26 attēli, 1 formula, 2 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 23 literatūras avoti. Analītiskajā daļā tiek aprakstīts Latvijas banku sektors un Swedbank loma tajā, aplūkoti standarti veiksmīgai klientu apkalpošanai, veikts Swedbank klientu apmierinātības pētījums un bankas SVID analīze, konstatētas nepilnības klientu apkalpošanā. Projekta aprēķinu daļā tiek izstrādātas izvirzīto problēmu trīs risinājumu iespējas: Swedbank darbinieku darba vides uzlabošana, semināru rīkošana patstāvīgajiem klientiem – privātpersonām un “interaktīvā palīga” izstrāde. Tehnoloģiskajā daļā atspoguļots, kā ar tiešsaitē pieejamu mājaslapas veidošanas rīka palīdzību var izveidot “interaktīvo palīgu”, kurā būtu iekļauta pārskatāma informācija gan par ikdienas bankas pakalpojumiem, gan par dažādām problēmsituācijām. Darba nobeigumā, vadoties pēc praktiskajā pētījumā iegūtajiem rezultātiem, izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi klientu apkalpošanas pilnveidošanai.
Keywords Klientu apkalpošana, banka, klientu apmierinātība, pilnveidošana.
Keywords in English Customer service, bank, customer satisfaction, improvement.
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 20.05.2015 01:30:16